Kossmann Regulamin

Regulamin

1. Dostępny pod adresem www.kossmann.com.pl/sklep sklep internetowy Kossmann jest prowadzony przez firmę: Kossmann Fashion, ul. Przy Parku 12, 02-384 Warszawa, tel.: 22 370 27 89, NIP: 526-243-69-94, 

 

KONTO BANKOWE: 69 1020 1055 0000 9902 0384 0162

 

 

2. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”.

 


3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, za wyjątkiem przerw technicznych i konserwacyjnych.

 


4. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta. Realizacja zamówień płatnych za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówień płatnych przelewem po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

 


5. Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży (faktura/paragon) jest wysyłany do Klienta przewoźnikiem UPS na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres.

 


6. Sprzedający ponosi odpowiedzialność w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku i pozostałymi stosownymi przepisami prawa.

 


7. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar z dowodem zakupu (fakturą, rachunkiem lub paragonem) i z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczącego sposobu realizacji zobowiązań Sklepu

 

należy odesłać na adres ul. Przy Parku 12 / 02-384 Warszawa na koszt Sprzedawcy.

 


8. W przypadku, gdy zgłoszenie niezgodności towaru nastąpi w ciągu dziesięciu dni od momentu zakupu, Klient ma prawo żądać wymiany produktu na nowy.

 


9. Prawo odstąpienia od umowy:

 

 

- Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy

 

wysłanie oświadczenia przed jego upływem.


- W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły,

 

ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:

 


Kossmann Fashion; ul. Przy Parku 12 / 02-384 Warszawa

 


- Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania Produktu.

 


- Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w wypadkach:  świadczenia usługi rozpoczętego za zgodą Klienta.

 


10. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw

(www.kossmann.com.pl/sklep/platnosc-i-dostawa).

 


11. Przedstawiona przez Sprzedającego oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.).

 

 

12. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz.

 

1204). Klient podając swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego na potrzeby realizacji zamówienia. Klient ma możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych

 

osobowych.

 


13. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem

 

Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

 


14. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego

 

regulaminu.

 


15. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce regulamin: http://kossmann.com.pl/regulamin/ W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin

 

zaakceptowany przy składaniu zamówienia, chyba że jego postanowienia byłyby dla Klienta mniej korzystne, niż aktualnego.

 


16. Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: IE wersja 8 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome, Safari. Używanie oprogramowania

 

firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu

 

www.kossmann.com.pl/sklep, należy je wszystkie wyłączyć.

 


17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.

OBSERWUJ KOSSMANN NA :